Mindesten for 44 huse
Intro

Mindesten med indskrift: Kolding Kommune byggede i Aarene 1916 - 1920 under verdenskrig og bolignød omliggende 44 huse.