Mindesten


Mindesten over druknede redningsfolk


Mindesten over druknede redningsfolk

Intro

Den 9. december 1951 forliste redningsbåden MRB 21 under en redningsaktions ud for Hvide Sande. 5 mand ud af den 8 mand store besætning omkom.

Hele eftermiddagen havde man holdt øje med den hollandske sandpumper ” Kinhem”, der lå underdrejet ud for Hvide Sande i en storm med vindstyrke 10. Lidt før kl. 18 observeredes op sendte raketter fra sandpumperen og rednings folkene besluttede at hjælpe. Da rednings folkene kom ud til sandpumperen, modtog man imidlertid den besked at det hollandske skib ikke ønskede rednings hjælp, men man ønskede at tilkalde assistance af en bugserbåd for at slippe for at ligge underdrejet længere. Redningsbåden sendte beskeden videre til Blåvand Radio, og vendte derefter stævnen mod land. Umiddelbart efter skete katastrofen, - redningsbåden kæntrede. De omkomne rednings folk ligger begravet på Lyngvig Kirkegård. I Fiskeriets Hus fortælles om katastrofen i den permanente udstilling.