Mindesten Martin A. Hansen, Strøby


Mindesten - Martin A. Hansen


Martin A. Hansen fødehjem


Østerhøj, Strøby


Tryggevælde Å med fiskerhuset


Martin A. Hansen


Prambroen, Strøby Egede

Intro

Forfatteren Martin A. Hansen er født i Strøby den 20. august 1909 og død 27. juni 195 i Lejre.

Forfatteren Martin A. Hansen's fulde navn er: Jens Alfred Martin Hansen. Han er født på gården Østerhøj, Maglebyvej 4, Strøby.
Forældrene flyttede senere til andre steder i Strøby.


Han opholdt sig på sin hjemegn indtil 1927. Forfatteren er derfor godt kendt med egnens mennesker, natur, folkeliv og personskæbner. Han digtede en lang række noveller og fortællinger, hvoraf flere foregik i hans hjemegn.
Hans forfatterskab omhandlede også samfundsdebat og historieskrivning, ligesom han var i front blandt de nordiske digtere i det litterære tidsskrift "Heratica".


Hans produkt omfatter 5 romaner og mange samlinger af fortællinger og essays, der omhandler vor tids mennesker.


Digterruten omfatter 6 lokale destinationer med plancheskilt og siddebænk samt guidehæfte, der uddyber og illustrerer digterrutens punkter.


Digterrutens punkter.

Pkt. 1 Strøby præstegård med lydtekst: Septembertaagen, Agerhønen og Synden

Pkt. 2 Enghaven Strøby med lydtekst: Edens Have, Strudsen og Historien om et træ

Pkt. 3 Solgårdsparken, Strøby Egede med lydtekst: Morgenstunden, En hændelse og Bogen

Pkt. 4 Enghaven, St. Tårnby med lydtekst: Eventyr i Enghaven, Paradisæblerne og Høstgildet

Pkt. 5 Ranestedet, Varpelev med lydtekst: Sagn i september, Hjemkomsten og Dobbeltportræt i karvskaaren Ramme

Pkt. 6 Holtug kirke med lydtekst: Tirad, Orm og Tyr og Fuglene

Øvrige besøgssteder

Mindestenen for forfatteren i Højeruplund - ca. 100 m. nord for den gamle kirke og ved
Østsjællands Museum i Højerup - ca. 100 m. sydvest er udstillet kurven fra "Paradisæblerne".