Mindesten. Mindesten for Frederik d. VII
Intro

Mindesten for Frederik d. VII udformet som en knækket søjle med påhængt krans af egeløv.

Mindesten. Mindesten for Frederik d. VII udformet som en knækket søjle med påhængt krans af egeløv. Søjlen er, ligesom sin firleddede, firkantede sokkel, udført i sandsten. På selve søjlen en inskription: "Minde over", stående over kongens kronede monogram. På soklens fire sider andre indskrifter, bl.a. "Reist 15. November 1875 af Danske Mænd og Kvinder". Nederst bæres monumentet af en ca. 70 x 70 cm stor granitkvader, der igen hviler på et fundament af tre kløvede kampsten. Mindesmærkets samlede højde er ca. 2,5 m. Omkring mindestenen og en flagstang opsat ca. 8 m nord for denne er et lille anlæg af stenkantede, perlegrusstrøede gange. Monumentet står på den nordlige del af et arael, der ved deklaration tinglyst d. 22.december 1875 fredes "til bestandig brug og afbenyttelse for" den da nyopsatte mindesten. Arealet, der rummer en gammel beplantning af hovedsagelig løvtræer, er rektangulært og måler i øst/vest 88 m, i nord/syd 63 m (140 x 100 alen).