Mindesten.


Mindestenen som den ser ud nu.


Resterne af Sterling flyet.


Flyvraget efter styrtet.


Joens og Fuller ved mindestenen


Mindestenen den 27.april 2000


Besætningen

Intro

Mindesten for det fly, der blev skudt ned natten mellem den 26. og 27. april 1945.

Et fly fra Eskadrille 295 fra Royal Air Force, det var et Sterling fly, der havde til opgave, at bringe materiel til modstands folkene på Sydfyn. Flyet modtog ikke det aftalte signal fra modstands folkene og måtte så returnere mod England igen med lasten i behold. På tilbagevejen passerede de ind over Midtjylland mod vest og kom over Fligehorst Vandel, den senere Flyvestation Vandel. Herfra blev der afgivet skud med antiluftskyts. Piloten forsøgte at undvige, men det lykkedes ikke, flyet blev ramt og en motor gik i brand, ret hurtigt derefter udbrød der brand i nok en motor. Sidste udvej var, at nødlande flyet og komme væk. Flyet blev landet i mosen ved Plougslund. Det blev en hård landing, men besætningen kom ud af vraget, der ret hurtigt derefter brændte ud.

I 1995 blev der opstillet en mindesten for flyet, ca. 500 fra ulykkesstedet. Det var Lokalhistorisk Forening for Grene Sogn der i samarbejde med Billund Kommune fandet den smukke sten og fik skriften anbragt på stenen. Teksten på stene er følgende: Natten til den 27. april 1945 blev et engelsk bombefly skudt ned af tysk antiluftskyts og måtte nødlande i Plougslund mose 500 m sydvest herfor. Et minde rejst i taknemmelighed 1995. To af de overlevende besætnings medlemmer Thomas Joes og Frank Fuller kom til Danmark og foretog afsløringen af stenen i maj 1995 I 2005 tilbød man Lokalhistorisk Forening for Grene Sogn en propel fra flyet, som blev sat op ved mindestenen. Den havde ligget i en have siden flystyrtet. I forbindelse med mindedagen den 27. april kom Frank Fuller og Tom Joens igen til Danmark og foretog afsløringen af propellen. Hvert år på datoen bliver der lagt en buket blomster ved mindestenen fra Lokalhistorik Forening for Grene Sogn og desuden en buket fra Flyverhjemmeværnet.

Flyets besætning bestod af: Pilot. Underofficer Edward (Ted) Dax. Navigatør. Fly-sergent Thomas Jones. Bombekaster. Fly-sergent John (Jack) Ayers. Radiotelegrafist. Fly-sergent Frank Fuller. Flymekaniker. Sergent Ronald Day. Agter-skytte. Sergent Edward Tate. Ted, Tommy og Frank kom ud af flyet på sydsiden og kæmpede sig gennem vand og mudder for at komme bort fra flyet inder tanke og bomber sprang i luften. De fik ikke kontakt med de øvrige 3, og måtte så gå ud fra, at de ikke var kommet fra det med livet i behold. De var dog kommet ud af flyet, men agter-skytten var blevet så kvæstet, at han ikke kunne følge med de andre, og måtte blive på stedet. Han blev af tyskerne indlagt på laseret i Fredericia, men døde 2 dage senere af sine kvæstelser. De sidste to, John og Ronald forlod flyvraget og gik i den nordlige retning. De fem besætningmedlemmer oplevede befrielsen som gæster hos danske familier. Efter krigen kom de over Sverige tilbage til England, hvor de blev genforenet med deres familie den 15. maj.