Mindestøtte i Mogenstrupskoven


Mindestøtte over Christian Conrad Sophus greve af Danneskiold Samsoe

Intro

Mindestøtte over godsejer og amtmand Christian Conrad Sophus lensgreve Danneskiold-Samsøe (født den 11. juni 1774 – død den 6. juni 1823). Mindestøtten er opført ca. 1828.

Du kan læse hele historien om mindestøtten [http://sktmogenskilde.dk/mindest%C3%B8tten/index.html her] (sidst besøgt d. 22/11-2019). ''Tekst under kobberpladen: ''"Til Taknemmelig Erindring om Christian Conrad Sophus greve af Danneskiold Samsøe Amtmand over Præstø Amt fra 1808 til 1823 af Amtets Godseiere. Embedsmænd og Borgere."