Mindesmærket i Taulov

Intro

Ved trinbrættet i Taulov er der rejst en sten til minde om 3 lokale sabotører, der sammen med 6 andre fredericianske modstandsfolk blev henrettet 19. april 1945.

På den ene side står navnene på de tre: ”Henry Jacobsen Carl Gustav Kolding Eluf Preben Månson 19.april 1945”. På stenens anden side står: ”Drenge, I drenge som døde, I tændte for Danmark i dybeste mulm en lysende morgenrøde”. Under sidstnævnte tekst er et kors og en opstigende sol hugget ind i stenen. Nederst på stenen står: ”Rejst af beboere i Taulov sogn”. De tre navne på mindestenen findes også på mindemuren i DSB’s mindelund.