Østrup - Østrup Sogn Gråbrødre Kloster Assistens Kirkegård Odense J. B. Winsløws Vej, Odense Universitetshospital 4. Maj Kollegiet Østerbæksvej 91 Odense Geels Kro Seden Skydebane Seden Odense Kommune Bolbro Bakke ved Middelfartvej Bolbro Ansgar Anlæg Ved Sanderum Ny Kirkegård Allierede grave på Sønderby Kirkegård Mindelunden på Galsklint vest for Den gamle Lillebæltsbro Ådalskolen - Fangel/Bellinge Dalum Landbrugsskole Odensevej 45 Odense Mindesmærke ved Strib Kirke Glavendrup Mindelund Fangel Bystævne Næsbyhoved-Broby, ved Bogensevej, Odense Kommune Glavendrup Mindelund Hunderupskolen, Odense Fruens Bøge ved jernbanestationen, Odense Agedrup Forsamlingshus Agedrup Odense Kommune Glavendrup Mindelund Davinde Bystævne Odense Kommune Stige Odense Kommune Bolbro Boldklubs bane, Bolbro Albani Torv Odense Rytterstatuen i Kongens Have Allesø Højby Mindeplads, Højby, Odense Kommune Carl Baggers Allé, Dalum, Odense Over Holluf, ved gadekæret, Odense Kommune Banegårdspladsen, Østre Stationsvej, Odense Eventyrhaven - H.C. Andersen Haven Dalum Landbrugsskole Odensevej 45 Odense Dalum Landbrugsskole Odensevej 45 Odense Dalum Landbrugsskole Odensevej 45 Odense Nordisk Landbrugs Akademi, Rugårdsvej, Odense Kommune Flakhaven ved Skt. Knuds Kirke Odense Glavendrup Mindelund Ved den gamle toldbod Odense Havn Odense Kommune Carl Baggers Allé, Dalum Slengerik-stenen Næsby, Odense Kommune A.C.Hansens mindesten, Øksneradeskoven ved Middelfart Munke Mose Odense Kommune Fraugde Anlæg, Fraugde, Odense Kommune Blangstedgård Odense Kommune Dalum Landbrugsskole Odensevej 45 Odense Skt. Knuds Kirke Odense Israels Plads Bolbro Odense Kommune Store Rygbjergstenen Mindesten for Niels Kjeldsen Hanssinelund Christian IVs redningsmand Krigsfangegravene fra Første Verdenskrig (Løgumkloster) Galgebakken ved Løgumkloster Ribe Plantage Moltke - Ribes populære stiftamtmand Mindesten for tidligere borgmester Hans Junghans Mindesmærke for Severin Jørgensen Castenskjoldsvej Skærbæk kirke Rejsby kirke Lorenzens Gaard - Ballum Genforeningsstenen i Brøns Mindestenen for slaget ved Brøns i 1849 Møgeltønder kirke Kong Frederik IX's klokkespil i Løgumkloster Mjolden Mindepark Daler Gl.Skole og Genforeningssten Døstrup genforeningssten Slottet i Løgumkloster Museet Holmen Fredsegen i Løgumkloster Guldhornsstenene (Gallehus) Genforeningsstenen i Møgeltønder Tøndermarsken Vongshøj Randerup Genforeningssten Fiskernes Mindelund i Esbjerg Genforenings- og Befrielsesstenen (Skærbæk) Mindestenen for faldne i Første Verdenskrig (Sæd) Skamstøtten i Sæd Gallehus og guldhornene Tønders gamle Rådhus Tønder Kaserne Amtmandspalæet Tønder Kristkirke Mindesten over Leopold Herman Severin Løvenskiold Mindesten for angrebet på de tyske skanser, 23. april 1849 Mindesten for troppeparaden på Lerbæk Mark Befrielsessten i Høgsholt Kejserstenen Hertugstenen Genforeningsstenen Parkvej i Broager Tingstenen Nybøl Herred Eckersberg's fødested Genforeningssten på Rømø Blåbjerg, Klitten, Blåbjerg Plantage Stævningspladsen Genforeningstenen Sundgade i Egernsund Genforeningsstenen i Bovrup Varnæs Kirke A. D. Jørgensens fødested i Gråsten A. D. Jørgensen mindesmærke, Gråsten Kongestenen Koldingvej Hvidkilde Mindesmærke over svenskekrigen 1657-1660 i Jernbaneanlægget i Nakskov Hans Tausen og Birkende Christen Kold Grundlovsfest 1915 Stormflodsstøtten i Rødby Niels Hemmingsens mindesten Mindestenen i Lungholm Inddæmning Mindesten over modstandsmanden Ole Olesen Jens Munks mindevarde i Strandegård Dyrehave. Landts Røgehus ved havnen i Nysted Genforeningsstenen i Faxe Marie Grubbe, Borrehuset ved Grønsund Mindestenen i Torpeskoven Mindesten i Hesede skov Bystævnet i Lille Torøje Mindestenen over Otto Kuld Kalkstensbygningen på Kirketorvet Kvindeegen eller Grundlovsegen i Horbelev Hellested, Stevns. Mindesten over Peder Syv Mindesmærke i Vejle for krigen 1864 Leonora Christina-Støtten i Maribo Mindeanlægget i Rødby Fjord Mindesmærke over husmand Rasmus Jensen Vandman, Skørringe Flyvermindesmærket ved Nysted havn Mindestenen for Emil Aarestrup i Nysted Rytterstatuen på Axeltorv i Nakskov Galgebakken ved Ugledige Genforeningsstenen Skodsbølvej/Hoelvej i Skodsbøl Mindesten for Hans Schack Digterpræsten Kaj Munk og Maribo Mindesmærke over faldne i 1. verdenskrig, Tønder Kejser Wilhelm I monumentet Mindepladsen i Åstrup Husflidsskolen i Kragevig Mindesten for Ole Willumsen Kvindeegen i Nørre Ørslev Genforeningsstenen i Toreby 5. maj sten i Vinstrup 5. maj sten i Krummerup Vålse Kommunalhus Mindestenen ved Valdemarsminde Begravelsespladsen ved Corselitze Mindesmærke for briggen "Claus" Mindesmærker på Vestre Kirkegård Den nye Kirkegård Mindesten for Poul Peder Poulsen Obelisken Mindesten om de Slesvigske krige Mindesten 1945-1995 Den ukendte sømands grav Ballonstationen på Stanghede Mindesten for Martin Hansen Mindesten over Aage og Hardy Mindesten for det Slesvigske Kyrasserregimet Anna Krabbes Søjler Genforeningssten og mindelind Monument for frihedskampens faldne i Randers Amt Den Brorsonske Mindesten på Varde gamle kirkegård Frederik VII på Varde Torv Mindelunden i Arnbjerg Skansen i Varde Pomp and circumstance Rytterfægtningen ved Torsted Genforeningpladsen i Kongensgade. Gl. Allervej Mindesten En bette sten ved alfarvej Favervrå Bygade Tyrstrup Kirkegård Gl Kongevej. Brødremenighedens-hotel. Gl. Kongevej Theodor Hansens Sti Tyrstrup Kirkegård Frørup Kirkegård Tingstedet i Aller. Nørregade 16 Genforeningssten i Fuglebjerg Genforeningsstenen i Rejnstrup Genforeningsstenen i Sneslev Genforeningssten i Nyrup Kongeeegen på Allervej Fløjtespilleren De allierede flyvergrave Mindesten for faldne soldater Genforeningssten Kathrines Minde Mindesten Mindestenene ved Kirkeskovvej Monument for Charlotte Trap de Thygeson Mindesmærke overpastor Mørk Hansen Gravmæle for Niels J. Petersen Strøby- Mindesten Martin A. Hansen Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard Mindesten for troppeparade ved Adsbøl Genforeningssten Hjerpsted Genforeningssten Højer Genforeningssten i Ballum Mindesten for Carl Ploug Mindesten for Otto Vaupell Svend Grathes minde Tømmerbys nedlagte kirke Tanker om en bro Mindesmærke for besættelsestidens ofre i Kolding og omegn Mindesmærke: Kampene i og ved Kolding 1849 Skulpturgruppe på Vestertorv Mindetavle for gadekampe i Kolding 23. april 1849 Valdemarsstenen i Nørreskoven, Værløse Mindesten for skovfoged F. Thomsen Mindesten i Jonstrup Vang Spejderstenen Frihedskæmperstenen, en mindesten i Nørreskoven 5. maj-stenen Flyvergravene Svanelunden og Folkeparken Mindetavle for dræbte flyvere 9.april 1940 og senere Lærerne Blom i Sdr Bjert Eventyrhaven 5. maj 1945 Mindesten over S. P. V. Birkedal Mindesten for Laust Nielsen Snaphanen på Frederiksminde Lindencrones Obelisk i Klippinge Billedhuggeren Chresten Skikkild Statue af I. C. Christensen Mindesmærke for Grundlovens giver, kong Frederik den VII. Klausiestenen Runestenen ved Langå kirke Bülows monument Dragongravens mindesten DSBs mindelund Frederik III's monument Genforeningsminde Henrik Pontoppidans fødehjem Mindesmærke for modstandskampen Johnsonske stiftelse Krigergraven på Trinitatis kirkegård Landsoldaten Mindeobelisk for den reformerte menighed Mindesten for besættelsen Mindetavle på Fredericia Gymnasium Peace-Keeper Rose RAF-mindesmærke Ryes monument Ullerup kirketomt Holstens Bastion Købestævneløverne Lundings Monument Mindesmærke for genforeningen Mindesmærke for Peter Buhl Trolde Hus Gerda Tofts forlis Skanse I Skanse II Skanse III Skanse IV Store Morterbatteri Skanse IV (Treldeskansen) Krigergrav på Hyby Fælled En anden krigergrav på Taulov kirkegård Modstandskampens ofre i Fredericia: Mindesmærke i Skærbæk Mindesmærket i Taulov Ryes Høj Rakkerne i Kvembjerg Hermann Christiansen Reberbanen Skjern Englændergravene MINDESTEN FOR I.C. CHRISTENSEN Søhelten Peter Willemoes Mindesten frihedskæmperen Jens Toldstrup Strandvejen 184, Flammens sidste tilholdssted Gallehus Skamlingsbanken Køge Frihedsstøtten, Vesterbrogade, København Thisted Kaserne Dragsbæklejren Mindestenen i Højerup 5. maj stenen i Bøgeskoven. Dejbjerg Præstegårdsmose Finderup kirketomt Mindesten for Søren Kierkegaards slægtsgård Sanderum - Mindesten for N.M. Petersen Florentine Larsen Historiske gravpladser Mindesten over modstandsmand i Rødvig. Mindehave for stormflodens ofre i Gloslunde Sogn Mindestenen i Gjorslev park Udskiftningen i Sigerslev Mindestenen for Christian Olsen 5. maj stenen i Højerup- Mindesten for de faldne i slaget ved Kolding Minde for stedet hvor Christian X steg på hesten Gravsten over engelsk flyversergent. Mindetavle med bronzerelief af Johannes C. Berg Stenen opsat ved årsskiftet 2000-2001. Genforeningsstenen i Tarm Dalgasstenen. Bramdrup Kirke Mindesten Ved Dianalund Station. Fra 5 maj 1945. Emil Knudsen Død i tysk Fangenskab. Slaget i Køge Bugt 1677 – midt under Den Skånske Krig Beplantning af Tarm Hede Mindesten over tre flyvere Mindesten over et flystyrt i 1944 Englændergravene Tarm Beplantning af Tarm Hede Beplantning omkring Brosbøl Historiens sten. Klausiestenet Tingstenen Genforeningsstenen i Hvingel Genforeningsstenen Skulptur på de ukendtes grave Russerhulen Skamlingsbankestøtten Talerstolen på Skamlingsbanken Mindesmærke for N. F. S. Grundtvig Mindesmærke for Laurids Skau Mindesmærke for Mourits Mørk Hansen Mindesmærke for Christian Flor Mindesmærke for Peder Skau Klokkestablen ved Skamlingsbanken Mindesmærke for Th. Regenburg Politikeren Klaus Berntsen Krigergrav fra 1849 Grænsesten Mindehøjen for de faldne danske soldater 1848-64 Mindesten for oberst Læssøe Jernkors for Knud Rasmussen Attrup Mindesten for 3 danske soldater Krigergraven Nikolaj Ditlev Amund Ræder Jernkors for overjæger Eduard Larsen Mindesten for Danmarks befrielse 1945 Mindesten for druknede arbejdere Minde over erhvervsmand Jeppe Lauridsen Mindesten Lærer N. A. Eriksen Krigsmindesmærket - Mindesten for 11 soldater Minde over faldne i 1. Verdenskrig Mindesten for J.J. Schimdt Mindesten for Otto Vaupell, Slotsbanken Mindesten for kvinders valgret Mindesten Stepping Kirkegård 1914-1918 Mindemur Kongeeg Mindesten over nitten faldne under 1. Verdenskrig Mindesten for Danmarks befrielse i 1945 Mindesten for Genforeningen 1920 Møsvråstenen Mindesmærke Mindetavle for Vaupelles gård Mindesten om kontakt til Nanartalik Mindesmærke Relieffer af Vaupells gård Mindesmærke for Th.Regenburg Mindesmærke for Mourits Mørk Hansen Mindesmærke for Laurids Skau Talerstolen Mindeplade for Carl Ploug, Sct. Jørgensgade Mindesmærke for Christian Flor Mindesten for Danmarks befrielse 1945 Befrielsessten Sdr. Stenderups brand 1807 Mindesten om det gamle bystævne i Viuf Minde om frihedskæmper Emanuel Alveen Grænsesten Mindesten for N.F.S. Grundtvig Mødested: Stejlbjerganlæget Læssøestenen, mindesten for Oberst Læssøe Mindeplade over digteren Nis Petersen Mindesten for 44 huse Mindesten Mindesten til minde om Iver Staals køb af Skamling Genforeningssten ved Ødis Kirke Jordrup Årets Landsby 1997 Mindesten over Dragon Niels Larsen Mindesøjle over O.K. Kristensen Kirkensgaard Gravmonument for ukendt soldat Mindesten for Poul Hansen Mindesten for 336 fjedtlige soldater Gravsted for løjtnant F. L. Faber Mindesten for 4 spanske og 3 franske soldater 1808 Grænsesten nr. 127 Genforeningssten ved Kær Mølle Gravsted for Major Schindel Jernkors for Jæger Jeppe Skov Skamlingsbanken Mindesten over Peder Skau MIndesmærke Mindesmærke på Jens Holms Grav Mindesten for soldat Jens Petersen Minde over Høkelbjerg Kro Mindesten for Peter Larsen Skræppenborg Mindesten for Planteskoleejer Aksel Olsen Mindesten for Nicolai Nielsen Dahl Mennesket af Christian Nørrelykke Mindesmærke for tre faldne ved Ejstrup Mindesten over otte faldne under 1. Verdenskrig Mindesten om stormfloden 1872, Hejls Mindesten Render Havn, Aargab Bavn og Mindestenen Grænsesten nr. 117 Mini Skamlingstøtte Minde over faldne under 1. Verdenskrig Moltke-Støtten Buste af Anton Kvist af Christian Warthoe Rytterstatuen af C. J. Bonnesen Nulstenen / Kilometerstenen af Hack Kampmann Granitpullert til minde om Kolding Havns 100 års jubilæum Jørgen Berthelsen statue af Anders J. Bundgaard Granitkors fra 1928 Genforeningesstenen på Ravnsbjerg Genforeningsmonumentet i Christiansfeld Genforeningssten i Frørup Genforeningssten ved Høkkelbjerg Genforeningssten ved Skanderup Efterskole Genforeningssten i Stepping Gravstensrelief af Johannes C. Bjerg Mindesten over stormfloden 1872 Kvindeegen i Skafterup Genforeningssten i Næstelsø Befrielsesstenen i Vester Egesborg Genforeningssten i Everdrup Statue af Kong Evers Mindeplade for Anders Lassen Genforeningssten/kongesten i Hammer Grundlovsstenen i Hammer Mindesten over 200-året for gårdenes udflytning i Hammer Mindestøtte i Mogenstrupskoven Mindeplade i kirken for Ole Christensen Mindesten for ulykken ved Bækkeskov Strand Genforeningssten i Snesere Milepæl nord for Tappernøje Genforeningssten i Agerup Genforeningssten i Appenæs Genforeningssten i Aversi Genforeningssten i Herlufsholm Genforeningssten i Holme Olstrup Genforeningssten i Kyse Genforeningssten i Næstved By Genforeningssten i Rislev Genforeningssten i Saltø Skov Genforeningssten i Spjellerup Genforeningssten i Toksværd Mindepladen på Hobrovejens skole Mindetavlen på Randers Statsskole Mindelunden på Nordre kirkegård Mindeplade ved Randers Roklub Mindekors på Kristrup Engvej Mindeplade på Dragonkasernen Frihedskæmpergraven på Østre Kirkegård Mindeankeret på Randers Havn Mindesten for oberst Poul Riis Lassen Mindesten over Vrenderup Skole Søslaget ved Lund Mindesten for Søren Kanne Gravsten for Søren Mikkelsen Kanne Genforeningsegen i Albøge Genforeningsstenen i Dalstrup Genforeningsstenen i Fannerup Genforeningsstenen i Gjerrild Genforeningsstenen i Lyngby Genforeningsstenen i Enslev Genforeningsstenen i Homå Genforeningsstenen i Veggerslev Genforeningsstenen i Voldby Femte Maj Stenen i Fjellerup Femte Maj Stenen i Fladstrup Femte Maj Stenen i Grenaa Femte Maj Stenen i Hammelev Femte Maj Stenen ved Karlby Kirke Femte Maj Stenen i Ramten Femte Maj Stenen i Revn Femte Maj Stenen i Sangstrup Femte Maj Stenen i Vejlby Femte Maj Stenen i Ørum