Mindesmærke overpastor Mørk Hansen


Intro

Anne Marie Carl-Nielsen Mindesmærke over pastor Mørk Hansen, 1899 Relief, bronze

Pastor Mouritz Mørk Hansen (1815-1895) var en vigtig talsmand for den sønderjyske sag omkring 1864. Mindesmærket, udført af sønnen, arkitekt J. Mørk Hansen, blev rejst på Skamlingsbanken i 1899. Anne Marie Carl-Nielsen udførte portrætmedaljonen. Relieffet og medaljonen var to af hendes foretrukne udtryksformer indenfor portrættet. Vennen og kollegaen Niels Skovgaard (1858-1938) giver dem dog en grovkornet kritik i et brev fra 1903: ”I så flade relieffer, at lave fritstående øjenhår, synes mig, for at nævne noget, splittergalt. […] Måske den mangel, jeg mener, der er i Deres syn, kommer af, at De ikke har forstået, at relieffet i sin natur er såre langt fra statuen, men i familie med maleriet i den henseende, at det er en fladefremstilling, ja fjerner sig på en måde endnu mere fra statuen, som skal ses fra alle sider, idet det endnu strængere fordrer at ses lige forfra. Havde dette under arbejdet stået Dem rigtig klart, så tror jeg ikke, at De havde følt trang til at lave fritstående øjenhår.”


Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945, f. Brodersen) er en af vores mest banebrydende, kvindelige kunstnere – og en ildsjæl, der hverken lod sig bremse af ægteskabet med komponisten Carl Nielsen eller rollen kvinde og mor. Hun var den første kvinde, der udstillede på Den Frie Udstilling i København, og hun var med til at oprette Kvindelige Kunstneres Samfund. Anne Marie Carl-Nielsen var naturalist, og hendes mange skitser røber en utrolig iagttagelsesevne. Eftermælet er et imponerende livsværk, der bl.a. tæller en rytterstatue af Christian IX og tre bronzeporte til Ribe Domkirke.