Mindesmærke i Vejle for krigen 1864


Sandstensobelisken på "Gamle Kirkegård" over fællesgraven for 13 danske soldater, faldet i kampen om Vejle 1864. Fotograf: Poul Ulrich Jensen.

Intro

På Vejle Gamle Kirkegård står ved udgangen til Jacob Gades Stræde en sandstensobelisk til minde om 13 danske soldater, der faldt under forsvaret af Vejle den 8. marts 1864.

Den 6. oktober 1865 blev der på byens dengang eneste kirkegård, den nuværende Gamle Kirkegård ved Langelinie, indviet et krigsmindesmærke i form af en sandstensobelisk. Den er placeret over en fællesgrav for danske soldater, der faldt under østrigske troppers angreb på Vejle den 8. marts 1864.

Den 5 meter høje obelisk, der er udført af billedhugger Niels Herman Bondrop, har på soklens forside indskriften: HERUNDER HVILER 13 BRAVE DANSKE KRIGERE, SOM FALDT FOR FÆDRELANDET I KAMPEN VED VEILE D. 8. MARTS 1864. På højre og venstre side står navnene på de 13 soldater.

Indvielsen af mindesmærket blev overværet af mange vejlensere, der endnu havde de dramatiske begivenheder i frisk erindring. Man samledes på Kirketorvet og gik i procession med musik i spidsen gennem de flagsmykkede gader til kirkegården. Ifølge Vejle Amts Avis deltog "Øvrigheden , Borgerrepræsentanterne, Medlemmer af Amtsraadet, Vaabenbrødrenes Selskab, flere Corporationer og Laug, Riffelskytteforeningen, Sangforeningen - flere af disse Selskaber med deres Faner, en betydelig Deel af Byens Borgere samt ikke faa Landboere." På kirkegården holdt byens sognepræst, C.C. Wittrup, indvielsestalen.

Læs mere om Krigen 1864 på Vejle Wiki Krigen 1864