Mindesmærke for briggen "Claus"


Mindestøtte for Briggen "Claus".

Intro

I september 1955 afsløredes en mindesten for ”Claus” på Nordby Kirkegård. Stenen består af en obelisk, hvor navnene på de omkomne er indhugget på de to sider. Forsiden omtaler skibets forlis, og bagsiden viser briggen som den stod på stranden.

Den 1. december 1897 lidt over kl. otte om morgenen, genlød Nordbys gader af det alarmerende budskab, at et skib var strandet ud for Kirkevejen ved Rindby. Det var briggen ”Claus” af Fanø, og alle otte besætningsmedlemmer var omkommet, de fandtes som lig på stranden. Den eneste overlevende var skibskatten.

Ulykken ramte beboerne ekstra hårdt, idet flere af de omkomne sømænd var fra Fanø, blandt andre kaptajn Hans L. Hansen og styrmand Niels P. Madsen.

I september 1955 afsløredes mindestenen for ”Claus” på Nordby Kirkegård.

Læs mere og se billeder fra forliset på Historisk Atlas ved at søge på emnet søulykker, ved at klikke på Fanøs Vestkyst ved Rindby Strand eller ved at søge på "Forlis, Claus" i søgefeltet.

Kilde:www.Mitfanoe.dk