Mindesmærke for besættelsestidens ofre i Kolding og omegn


Mindesmærke for de faldne i frihedskampen. Af Poul Søndergård 1984-1951

Intro

Mindesmærket viser en såret frihedskæmper, der hjælpes af en mand og en kvinde, udhugget i en granit flade. Figurerne er udført i et klart og enkelt formsprog. De tre personers ansigtsudtryk er meget udtryksfulde, som vidner om øjeblikkets hændelse ulykkelighed.

Mindesmærket er lavet af Povl Søndergaard (1905-1986, uddannet på kunstakadamiet).
Kolding Kommune anmodede i 1947 Komiteen for Kolding bys udsmykning om at sørge for, at der blev opstillet et monument for besættelsestidens ofre ved Staldgården. Formand for komiteen var konsul Johannes Grønborg. Pengene til monumentet kom ved offentlig indsamling og tilskud fra Kolding Kommune. Monumentet blev afsløret den 5. maj 1951.
Hans Hartvig Seedorff Pedersen har lavet inskriptionen, der lyder: Om ædle danske taler Stenen her, Husk deres Daad, og vis dig Ofret værd, 1940-1945. Mindesmærket viser en såret frihedskæmper, der hjælpes af en mand og en kvinde, udhugget i en granit flade. Figurerne er udført i et klart og enkelt formsprog. De tre personers ansigtsudtryk er meget udtryksfulde om øjeblikkets hændelse.


Digter Hans Hartvig Seedorff Pedersen har forfattet inskriptionen: '''Om ædle danske taler Stenen her, Husk deres Daad, og vis dig Ofret værd, 1940-1945.'''