Mindesmærke for Th. Regenburg


Regenburgs Mindesmærke


Mindesmærke for Regenburg

Intro

Granitstøtte til minde om Theodor August Jes Regenburg (1815-1895) for hans arbejde med at indføre dansk som kirke- og skolesprog i 1800-tallets Slesvig.

Regenburgs mindestøtte blev rejst i år 1897 og indviet den 2. september 1898. Ca. 50 mennesker overværede afsløringen af mindesmærket. ''Sprogreskripterne'' Regenburg var departementschef i det slesvigske ministerium. Han stod bag en række love, som fik titlen sprogreskripter. Disse love påvirkede 49 slesvigske sogne i årerne 1851-1864. Hensigten med sprogreskripterne var at gøre dansk til kirke- og skolesprog i de landsdele, hvor befolkningen stadig talte det danske sprog. Man tog dog ikke højde for de forskellige forhold i de enkelte sogne, og ordningen blev mødt med stor modvilje fra flere sider.

Petersen, Jakob. '''Skamlingsbanken 1843-1943. '''H. Hagerup 1943. Eliassen, P. og Harald Schrøder. '''Skamlingsbanken. Kort historisk Fremstilling (5. udgave). Efter Genforeningen. '''V. Schæffers Forlag 1939. Juhl, Helle'''. ”Nu faldt den!” '''Koldingbogen 2013. Adriansen, Inge. '''Fester og mindesmærker på Skamlingsbanken efter 1864. '''Sønderjysk månedsskrift.''' '''Nummer 5. Maj, 1993. Adriansen, Inge. Museumsinspektør, ph.d. ”Bilag 1: Skamlingsbanken – et historisk rids” [http://www.kolding.dk/images/dokumenter/Borger/Miljoe_natur_klima/Natur/Naturprojekter/Skamlingsbanken/Skamlingsbanken_et_historisk_rids.pdf http://www.kolding.dk/images/dokumenter/Borger/Miljoe_natur_klima/Natur/Naturprojekter/Skamlingsbanken/Skamlingsbanken_et_historisk_rids.pdf] [http://www.skamlingsbanken.info/mindesmaerker/regenburg/ http://www.skamlingsbanken.info/mindesmaerker/regenburg/]