Mindesmærke for Th.Regenburg
Intro

Minde for Th.Regenburg. Mindestenen for Theodor August Jes Regensburg blev afsløret d. 2. september 1897 til minde om hans indsats for at indføre dansk kirke- og skolesprog. Datering: 1897