Mindesmærke for Peter BuhlIntro

Mindesmærket er rejst i 1913 for søhelten Peter Buhl, som faldt under Englandskrigene, kun 23 år gammel.

Peter Buhl blev født i Fredericia i 1789. Han var søn af justitsråd Hans Buhl, som på det tidspunkt var byfoged i byen. Peter Buhl voksede op i en tid, hvor Danmark lå i konflikt med England, dels på baggrund af Napoleonskrigene, som rasede i Europa. Det var Slaget på Rheden i 1801, som gav en ung Peter Buhl inspiration til at blive søofficer. Han blev i 1803 sendt til København, hvor han blev kadet ved den danske flåde, og i 1807 blev han fører på en armeret barkasse. Buhl og hans besætning blev underlagt premiereløjtnant Christian Wulff ved Kalvebod ud for København. Den 27. august blev kanonbåden sendt ud for at møde en engelsk angrebsstyrke, som var ved at anlægge et kanonbatteri ud for København. Den lille flåde angreb englænderne, men efter et par timers intensiv kamp måtte Wulff trække sine skibe tilbage. Peter Buhls barkasse var blevet ramt under kampen, efterfølgende blev Peter Buhl hastigt ført til søetatens hospital. En kanonkugle havde også ramt og knust hans venstre arm, der måtte amputeres. Måneden efter Københavns bombardement blev Buhl forfremmet til sekondløjtnant. På trods af tabet af sin arm fortsatte han sin karriere og var efterhånden en erfaren søofficer, der blev hædret som Ridder af Dannebrog. I 1812 var Buhl løjtnant på fregatten Najaden, som sammen med tre brigger skulle styrke en maritime stilling i Norge. Den 6. juli blev eskadren angrebet af det engelsk linjeskib Dictator. Besætningen sprang over bord, men Peter Buhl gik ned med skibet. I Buhls korte levetid havde han formået at få sit navn landskendt som en modig søofficer, der ikke gav op. Mange af hans overordnede og medofficerer mindedes ham som en ædel og kæk officer, der i sidste ende ofrede sit liv for sit land.