Mindesmærke for Peder Skau


Mindesten over Peder Skau

Intro

Mindesmærket for Peder Skau (1825-1917) er det nyeste af en række mindesmærker på Skamlingsbanken, som blev rejst for personer, der gjorde en indsats for danskheden i 1800-tallets Sønderjylland.

Mindesmærket for Peder Skau blev afsløret den 21. juli 1921, og begivenheden tiltrak mellem 300 og 400 mennesker. Monumentet består af en bronzebuste, som står på toppen af en granitsøjle. Busten er skabt af billedhuggeren Carl Martin Hansen. ''Bror og bestyrelsesmedlem'' Peder Skau var Laurids Skaus’ bror, og han var med fra begyndelsen, da Skamlingsbanken fik status som et samlingssted. Han havde været til stede ved Skamlingsbankens første møde i 1843, hvor han havde hørt sin bror fremføre hovedtalen. I 1914 var Peder Skau selv hovedtaler ved det sidste store møde, inden Første Verdenskrig brød ud. Peder Skau var aktiv i mange bestyrelser og foreninger gennem tiden. I 1858 blev han valgt ind i Haderslev Amtsråd, og senere blev han blandt andet medlem af Haderslev Kredsdag og Provinslanddagen. Han havde mange tillidshverv, som han var kendt for at lægge meget arbejde og interesse i.

Petersen, Jakob. '''Skamlingsbanken 1843-1943. '''H. Hagerup 1943. Eliassen, P. og Harald Schrøder. '''Skamlingsbanken. Kort historisk Fremstilling (5. udgave). Efter Genforeningen. '''V. Schæffers Forlag 1939. Adriansen, Inge. '''Fester og mindesmærker på Skamlingsbanken efter 1864. '''Sønderjysk månedsskrift.''' '''Nummer 5. Maj, 1993. Adriansen, Inge. Museumsinspektør, ph.d. ”Bilag 1: Skamlingsbanken – et historisk rids” [http://www.kolding.dk/images/dokumenter/Borger/Miljoe_natur_klima/Natur/Naturprojekter/Skamlingsbanken/Skamlingsbanken_et_historisk_rids.pdf http://www.kolding.dk/images/dokumenter/Borger/Miljoe_natur_klima/Natur/Naturprojekter/Skamlingsbanken/Skamlingsbanken_et_historisk_rids.pdf] [http://www.skamlingsbanken.info/mindesmaerker/peder_skau/ http://www.skamlingsbanken.info/mindesmaerker/peder_skau/]