Mindesmærke for Mourits Mørk Hansen
Intro

Minde for Mourits Mørk Hansen, som var den sønderjyske sags talsmand. Mourits Mørk Hansen (1815-1895). Mindesmærket blev afsløret den 30. juni 1899.

Øverst i en opslået bog står: '''Vi tror, derfor taler vi.''' Inskriptionen over portrætmedaljonen:''' Vaar og Høst skal Haabets Sag aldrig blandt os glemmes'''. Under billedet er der indgraveret: '''Til Minde om den sønderjyske Sags ihærdige Talsmand Mourits Mørk Hansen. Tak for trofast Arbejde'''. På bagsiden står skrevet: '''Rejst af D.S.S.F (De samvirkende sønderjydske foreninger) 1899'''