Mindesmærke for Mourits Mørk Hansen


Mindesmærke for M. Mørk Hansen


Mindesmærke for provst Mourits Mørk-Hansen

Intro

Mindesmærke i bornholmsk granit for Mourits Mørk Hansen (1815-1895) og hans arbejde i kampen for dansk sprog og kultur i 1800-tallets Sønderjylland. Mørk Hansen blev medlem af stænderforsamlingen i 1859, og han var ligeledes en del af bestyrelsen for Skamlingsbankeselskabet i årerne 1869-1894.

Mindesmærket er tegnet af Mørk Hansens søn, og det blev afsløret den 30. juni 1899. Mellem 500 og 600 mennesker overværede begivenheden. Monumentet er meget stort og vakte en del debat på grund af sit udseende. Det har en vis lighed med et gravmæle, og man var bekymret for, at Skamlingsbanken ville komme til at minde om en kirkegård. ''Jeg tror, derfor taler jeg'' Til mindestenens indvielse udtalte en af de fremmødte talerne, at Mørk Hansen ofte brugte sætningen: Jeg tror, derfor taler jeg. Dette udsagn kan man genkende i mindesmærket, hvis man ser på monumentets top. Her er der udhugget en opslået bog med ordene: Vi tror, derfor taler vi. Mørk Hansen troede på sønderjydernes kamp for danskheden, og han var en stor fortaler for Regenburgs sprogreskripter. I 1864 blev han flere gange arresteret af preusserne og til sidst måtte han helt forlade Sønderjylland.

Petersen, Jakob. '''Skamlingsbanken 1843-1943. '''H. Hagerup 1943. Eliassen, P. og Harald Schrøder. '''Skamlingsbanken. Kort historisk Fremstilling (5. udgave). Efter Genforeningen. '''V. Schæffers Forlag 1939. Juhl, Helle'''. ”Nu faldt den!” '''Koldingbogen 2013. Adriansen, Inge. '''Fester og mindesmærker på Skamlingsbanken efter 1864. '''Sønderjysk månedsskrift.''' '''Nummer 5. Maj, 1993. Adriansen, Inge. Museumsinspektør, ph.d. ”Bilag 1: Skamlingsbanken – et historisk rids" [http://www.kolding.dk/images/dokumenter/Borger/Miljoe_natur_klima/Natur/Naturprojekter/Skamlingsbanken/Skamlingsbanken_et_historisk_rids.pdf http://www.kolding.dk/images/dokumenter/Borger/Miljoe_natur_klima/Natur/Naturprojekter/Skamlingsbanken/Skamlingsbanken_et_historisk_rids.pdf] [http://www.skamlingsbanken.info/mindesmaerker/laurids_skau/ http://www.skamlingsbanken.info/mindesmaerker/laurids_skau/]