Mindesmærke for Laurids Skau


Mindesmærke for Laurids Skau

Intro

Obelisk rejst til minde om Laurids Skau (1817-1864). Skau holdt indvielsestalen den 18. maj 1843, da Skamlingsbanken blev grundlagt som samlingssted.

Den 18. maj 1893 afslørede man mindesmærket for Laurids Pedersen Skau. Det var 50-årsdagen for det første møde på Skamlingsbanken, og samtidig var det også første gang siden 1859, at man afholdt en stor samling på stedet. Man havde besluttet, at det nu var tid til, at højdedraget igen skulle fungere som det danske samlingssted, det havde været inden tabet af Slesvig. ''Indvielse i gråvejr'' En gruppe sønderjyder tog initiativet til at rejse mindestøtten. Under ledelse af Gustav Johannsen fik de indsamlet de nødvendige penge til projektet og indhentet tilladelse fra Skamlingsbankeselskabet til at rejse mindesmærket. Mindestøtten blev afsløret på en trist gråvejrsdag, men på trods af de dårlige vejrforhold mødte ca. 7000 mennesker op for at overvære begivenheden. Gustav Johannsen holdt tale i dagens anledning. Mindestenen tager form som en obelisk og er skabt af Billedhugger Petersen fra Haderslev. Bronzemedaljonen i obeliskens østlige side er udført af H. V. Bissen. Den forestiller Skau og skulle angiveligt fremstille hans udseende meget præcist.

Petersen, Jakob. '''Skamlingsbanken 1843-1943. '''H. Hagerup 1943. Juhl, Helle'''. ”Nu faldt den!” '''Koldingbogen 2013. Eliassen, P. og Harald Schrøder. '''Skamlingsbanken. Kort historisk Fremstilling (5. udgave). Efter Genforeningen. '''V. Schæffers Forlag 1939. Adriansen, Inge. '''Fester og mindesmærker på Skamlingsbanken efter 1864. '''Sønderjysk månedsskrift.''' '''Nummer 5. Maj, 1993. Adriansen, Inge. Museumsinspektør, ph.d. ”Bilag 1: Skamlingsbanken – et historisk rids” [http://www.kolding.dk/images/dokumenter/Borger/Miljoe_natur_klima/Natur/Naturprojekter/Skamlingsbanken/Skamlingsbanken_et_historisk_rids.pdf http://www.kolding.dk/images/dokumenter/Borger/Miljoe_natur_klima/Natur/Naturprojekter/Skamlingsbanken/Skamlingsbanken_et_historisk_rids.pdf] [http://www.skamlingsbanken.info/mindesmaerker/laurids_skau/ http://www.skamlingsbanken.info/mindesmaerker/laurids_skau/]