Mindesmærke for Christian Flor


Mindesten for Christian Flor på Skamling

Intro

Mindesten for Christian Flor (1792-1875) og hans indsats for det danske sprog i 1800-tallet.

Der knytter sig en lille baggrundshistorie til opførelsen af Flors mindesmærke. Det forholdt sig nemlig sådan, at Flors gravsted på Garnisons Kirkegård var blevet forsømt. Da Sønderjysk Centralforening blev opmærksom på problemet, sikrede de sig graven og fik den sat i stand. Ved samme lejlighed sørgede de også for at rejse en gravsten. På den måde kom Flors hvilested igen til sin ret, men begivenheden fik foreningen til at overveje at rejse et mindesmærke for Flor på Skamlingsbanken. '' '' Mindestenen for Christian Flor blev indviet den 14. juli 1912. Begivenheden tiltrak ca. 2000 mennesker.

Flor havde stor betydning for flere af forkæmperne for den danske sag i Sønderjylland. Det var Flor der skrev de første af Laurids Skaus taler. Derudover var han venner med Frederik Fischer (1809-1871), og han hjalp P. C. Koch (1807-1880) med at starte bladet ”Dannevirke”. Både Koch og Fischer har fået deres navne indhugget i Skamlingsbankestøtten. Flor havde mange forskellige beskæftigelser i sin levetid. Han var blandt andet forstander for Rødding Højskole i årerne 1845-1846, og han udgav en bog om dansk litteratur i 1831.

Petersen, Jakob. '''Skamlingsbanken 1843-1943. '''H. Hagerup 1943. Eliassen, P. og Harald Schrøder. '''Skamlingsbanken. Kort historisk Fremstilling (5. udgave). Efter Genforeningen. '''V. Schæffers Forlag 1939. Adriansen, Inge. Museumsinspektør, ph.d. ”Bilag 1: Skamlingsbanken – et historisk rids” [http://www.kolding.dk/images/dokumenter/Borger/Miljoe_natur_klima/Natur/Naturprojekter/Skamlingsbanken/Skamlingsbanken_et_historisk_rids.pdf http://www.kolding.dk/images/dokumenter/Borger/Miljoe_natur_klima/Natur/Naturprojekter/Skamlingsbanken/Skamlingsbanken_et_historisk_rids.pdf] [http://www.skamlingsbanken.info/mindesmaerker/christian_flor/ http://www.skamlingsbanken.info/mindesmaerker/christian_flor/]