Mindesmærke: Kampene i og ved Kolding 1849


Monumentet for kampene i og ved Kolding.

Intro

Inskriptionen lyder: "Minde om Kampene i og ved Kolding d. 20 & 23 april 1849". Sat op i 1865 i forbindelse med restaurering af Sct. Nicolai Kirkes nordgavl i 1865.

Skulpturen er af Andreas Paulsen og skabt i 1865, den er at finde på Sct. Nicolai Kirkes Nordgavl. Skulpturen består af et basrelief i bronze. H. 500 cm (med sokkel), B. 385 cm. Den blev bestilt i 1858 Inskription: "Minde om Kampene i og ved Kolding 20. & 23. april 1849." Andreas Paulsen har fremstillet en scene fra gadekampene under Treårskrigen 1848-1850. Relieffet viser en situation med en såret soldat, der er sunket sammen på jorden. En ung kvinde bøjer sig over ham, en anden soldat hvis blik er rettet mod den faldne, men også mod det i centrum anbragte barn. Begge griber de efter fanen, som for at kæmpe videre. Relieffet er udført i en komposition, der udtrykker både det følsomme og det dramatiske.