Mindesmærke
Intro

Mindesmærke for det engelske bombefly, der blev skudt ned af et tysk jagerfly den 17. januar 1943 ved Sdr. Stenderup. Datering: 1995

'''Minde om besætningen på Royal Air Force Bombeflyet Halifax W 7886. Nedskudt den 17. januar 1943'''

Flyet var på vej til Berlin sammen med andre engelske bombefly, men fik på vej over Sydjylland motorproblemer. Piloten besluttede at vende om, men blev opdaget af en tysk radarstation på Nordfyn. Efter en luftkamp med et tysk jagerfly blev det engelske fly skudt i brand. Tre besætningsmedlemmer blev dræbt i kampen og ved styrtet. De sidste fire reddede sig ud med faldskærm, men kun to kom ned i god behold. De blev begge overgivet til sognefogeden og ved det danske politis mellemkomst overdraget til den tyske besættelsesmagt. Begge overlevede krigen. Bombeflyets engelske pilot Ian Brownlie overværede afsløringen af stenen i 1995.