MindesmærkeIntro

Krigergrav Eltang Mark Datering: 1849

'''Her hviler to tapre danske Soldater, Underjægere af 1. Reserve Jægerkorps 4. Comp. Lars Iver Iversen Smedegaard og Carl Christian Hansen Augtved som faldt for deres Fædreland i kampen ved Gudsø d. 7. Maj 1849'''

Lars Iver Iversen Smedegaard og Carl Christian Hansen Augtved faldt begge under Treårskrigen ved slaget ved Gudsø. Oprindelig var de to soldater begravet på hver sin side af vejen, men Våbenbrødrene i Kolding og lokale beboere sørgede for, at de blev samlet, og stenen blev rejst af Krigsministeriet og forevigede derved de tapre soldater i efterlivet.