Mindepladsen i Åstrup


Mindepladsen i 1950


Genforeningsstenen


Kongestenen


Frihedsstenen

Intro

Mindepladsen med sten rejst for genforeningen i 1920 og befrielsen i 1945. I midten en sten for Kong Chr. X. Pladsen er omkranset af sten med navne på alle landsbyer i sognet.

I 1939 nedsattes et udvalg til oprettelse af en mindeplads for genforeningen, men dette projekt blev henlagt i forbindelse med besætelsen, og først efter befrielsen i 1945 blev det igen taget op, nu med ønsket om også at mindes befrielsen og at hædre Kong Chr.X.

Placeringen for de tre sten, Genforeningsstenen, Frihedsstenen og Kongestenen, blev den gamle tingplads i Åstrup by, hvor tidligere byens smedie havde ligget, og hvor der nu lå et gammelt sprøjtehus, som blev fjernet.

En indsamling i sognet gav 700 kr., og efter at have fundet tre egnede sten i Østerskoven samledes sognets unge den 6. juli 1945 og trak den største sten (4000 kg) på vogn med håndkraft ad Bringserevej til pladsen.

Indvielsen af Mindepladsen fandt sted den 16. september 1945.