Mindepladen på Hobrovejens skole


I anledning af 75 året for befrielsen var borgmesteren for Randers Kommune rundt for at lægge en krans ved mindepladen.


Afsløringen af mindepladen på Hobrovejens Skole den 30. april 1946.

Intro

I skolegården på Hobrovejens Skole er der muret en rødbrun sandstensplade ind i gavlen på den oprindelige gymnastiksal. På pladen er indgraveret navnene på de af Hobrovejens Skoles tidligere elever, der faldt i modstandskampen.

Under en tung og grå himmel den 30. april 1946 blev mindepladen afsløret. På dagen hvilede der en særegen højtidelighed over skolegården, som alle kunne mærke. Højtideligheden blev overværet af skolens elever og en stor forsamling af forældre og pårørende, tidligere elever på skolen, kammerater til de seks og forskellige officielle instanser. Ved afsløringen holdt overlærer C. Nielsen en tale, hvor han bl.a. sagde: ”Budskabet om Henrettelsen af de Tre første Anders Andersen, Otto Christiansen og Sven Johannesen kom som et bedøvende Slag for os alle på Skolen. Den 2. december 1943 er den sorteste Dag i Skolens Historie. De senere Henrettelser og Budskabet om Ejvind Dengsøes død i Neuengamme gjorde på en måde ikke så stærkt Indtryk på os. Ikke fordi vi holdt mindre af dem, men vi var blevet mere hærdede, mere afstumpet”. Indskriften på tavlen lyder: '''Anders Andersen, f. 1924, død 2. December 1943 Otto Christiansen, f. 1924, død 2. December 1943 Sven Johannesen, f. 1924, død 2. December 1943 Aage Søndergaard, f. 1922, død 13. Marts 1945 Elof Månsson, f. 1919, død 19. April 1945 Alle henrettede af Tyskerne. Ejvind Dengsøe, f. 1921, død 17. Marts 1945 i Neuengamme Kæmp for alt hvad du har kær, dø om så det gælder'''