Mindeplade på Dragonkasernen


Portræt af adjunkt Kai Hannibal Hoff.

Intro

Inde i gården på Dragonkasernen i Thorgade hænger en mindeplade over adjunkt på Randers Statsskole Kai Hoff. Han var med i den modstandsgruppe, som udførte sabotagesprængning på Langåbanen den 17. november 1943.

Kai Hoff blev arresteret den 30. november 1943 og ført til forhør på Thorsgades Kaserne (Dragonkasernen). På mindepladen står: '''”Her faldt adjunkt, sekondløjtnant Kai Hannibal Hoff, den 30. november 1943 i kamp med tyske soldater. Opsat af Frihedskampens Veteraner 1999”.''' Pastor Poul Borchenius beretter her om omstændighederne ved Kai Hoffs død: På kasernen i Thorsgade, blev Hoff skubbet ind i en vagtstue og beordret til at stå med oprakte hænder foran en gloende kakkelovn. Da hænderne sank ned, gjorde soldaterne deres våben klar. Hoff sprang ifølge Borchsenius på den ene soldat, hvorefter den anden skød ham. Han forsøgte derefter at komme ud ad vinduet, men blev dræbt med et skud i nakken. Det var pastor Borchsenius, som forrettede begravelsen af Hoff på Østre Kirkegård samme aften. Der måtte ikke tales ved graven. Stemningen var mørk og trykket. Kun politimesteren, rektor Prip, nogle kirkegårdsarbejdere og en mængde tyske soldater var på kirkegården. Udenfor gik tyske patruljer. De få mænd sænkede kisten med Hoff og sang ”Altid frejdig, når du går”. Pastor Borchsenius talte trods forbuddet ved graven. Næste morgen var graven dækket af rød-hvide blomster, folk havde sneget sig ind på kirkegården med dem i nattens løb. Derefter posterede tyskerne i længere tid tre soldater som vagt ved graven. Kai Hoff blev senere flyttet til Mindelunden på Nordre Kirkegård.