Mindeplade over digteren Nis Petersen
Intro

Digteren Nis Johan Petersen blev født i Vamdrup, Vestergade 3, den 22. januar 1897. Datering: 1966

Nis Petersen har skrevet digtsamlingen '''Nattens Pibere''', hvor digtet '''Når Kirsebærtræerne blomstrer''' indgår. Digtet fik senere sat melodi til og indspillet af Erik Grib. Sangen, der med den smukke tekst og melodi, er i dag en klassiker i den danske sangskat. Første vers: ''' ''''''Når kirsebærtræerne blomstrer''' '''— det gør de i denne stund—''' '''er det, som jorden rækker''' '''himlen sin blomstermund.''' ''' '''