Mindeobelisk for den reformerte menighed
Intro

Mindeobelisk rejst af den reformerte menighed i anledningen af Fredericias 300-års jubilæum i 1950.

I anledning af byens 300-års jubilæum i 1950 havde den reformerte menighed rejst en mindestøtte i gadekrydset Dronningensgade / Sjællandsgade. Den var blevet rejst som minde og tak for det fristed som byen havde været for de franskreformerte (huguenotter) 230 år tidligere. Obelisken var lavet af et skelet i træ og beklædt med hård masonit, der var malet, så det lignede granit. Fredericia Dagblad skrev en opfordring til, at man fik lavet en obelisk i granit, som kunne være opstillet permanent. Den reformerte menighed syntes, at det var en god idé, og projektet blev sat i gang. Den nye obelisk blev opstillet ved det daværende Fredericia Gymnasium uden for Nørreport.

De reformerte kom til byen i1720 efter kongelig indbydelse. Fredericia havde en svær start, hvor krig, manglende økonomi og besvær med at tiltrække de "gode" borgere til byen gjorde, at den ikke var udviklet som intentionen. Især den tildelte asylret havde tiltrukket en del af de uønskede borgere, der af forskellige årsager var på flugt fra loven fra andre steder i Danmark. Frederik 4. besluttede sig derfor til at invitere den reformerte gruppe til at bosætte sig i Fredericia i 1719. De reformerte havde et godt ry som dydige og arbejdsomme - to karaktertræk, som Frederik 4. gerne så komme til Fredericia. I 1720 kom de første familier op til byen fra Brandenburg. Inden for to år ankom ca. 70 familier. De reformerte adskilte sig fra de øvrige "fremmede" trosretninger ved, at de kom som en samlet gruppe. Katolikkerne og jøderne kom i noget mere spredt orden, og bosatte sig rundt om i byen. De reformerte dannede i første omgang en lukket enhed i byen, som i løbet af nogle generationer blev en mere og mere integreret del af byens liv. Den reformerte kirke og menighed er endnu i dag et synligt bevis på Fredericias tidligere status som religiøs fristad, og mange af byens borgere har et efternavn, der henviser til den franske oprindelse.