Mindelunden på Nordre kirkegård


Mindelunden på Nordre Kirkegård. Hvert år bliver der lagt blomster på gravene den 5. maj i anledningen af befrielsen og den 2. december som markerer henrettelsesdatoen for modstandsfolkene Anders W. Andersen, Sven C. Johannesen og Oluf Kroer.

Intro

Nordre Kirkegård er rig på mindesmærker fra Anden Verdenskrig. Den mest kendte er nok Mindelunden, som ligger ud mod pladsen lige syd for kapellet. Her er ti modstandsfolk og en canadisk flyver nu begravet.

Umiddelbart efter befrielsen den 5. maj 1945 viste der sig et behov for etableringen af et særligt sted til begravelser af lokale ofre for modstandskampen. Kommunens kirkegårdsudvalg tog derfor initiativ til udlægning af en mindelund på Nordre Kirkegård. Det var kirkegårdsassistent A.P.P. Nedergaard, som tegnede det trekantede anlæg, der blev anlagt med beplantning og afgrænset op mod kapellet med en lav mur af nexøsandsten. Indgangene er markeret med to bronzelåger. Den første begravelse blev allerede foretaget den 18. maj 1945, da man havde fundet Carlo Randrup Thomsens lig og førte ham tilbage til en begravelse i byen. Tidspunkterne for de enkelte begravelser i Mindelunden er forskellige, da man har foretaget begravelserne efterhånden, som man har kunnet lokalisere og identificere de afdøde i fællesgrave rundt om i landet. Den 9. april 1946 var den officielle afsløring af den store mindesten i anlægget.