Mindelunden

Intro

Nogle af de modstandsfolk, der kastede sig ind i hjælpearbejdet for at bringe de danske jødiske flygtninge i sikkerhed i efteråret 1943, ligger i dag genbegravet i Mindelunden. Ved KZ-gravene finder man som besøgende blandt andet Jørgen Staffeldts gravplads...

Nogle af de modstandsfolk, der kastede sig ind i hjælpearbejdet for at bringe de danske jødiske flygtninge i sikkerhed i efteråret 1943, ligger i dag genbegravet i Mindelunden. Ved KZ-gravene finder man som besøgende blandt andet Jørgen Staffeldts gravplads. Han kom til at spille en vigtig rolle for den jødiske Rothenborgfamilie, der lykkedes med at undslippe de tyske nazisters anholdelses- og deportationsaktion i begyndelsen af oktober 1943. I videoen fortæller Hans Walther Rothenborg om sin flugtoplevelse, der gik fra familiens hus i Ryvangskvarteret over Nyhavn og videre i båd fra Københavns Skudehavn mod Sverige. I 1947 sendes en delegation fra Udenrigsministeriet og Rigspolitiet på opsporingsarbejde i nazistiske koncentrationslejre. Her hjemføres 115 danske modstandsfolk i første omgang, og senere på året kom der yderligere 5 personer til. De pårørende blev tilbudt en gravplads til deres omkomne i Mindelunden, og i dag ligger der 32 genbegravede modstandsfolk i KZ-gravlunden.

Samtale med Hans W. Rothenborg i hans eget hjem d. 25. maj 2023. ''Statsadvokaten for Særlige Anliggender, Rigsarkivet'' – AS-sager for København, 2-708 [https://modstand.natmus.dk/Person.aspx?10332 Modstandsdatabasen - Jørgen Staffeldt (natmus.dk)]

Anna Wagn, Niels Gyrsting et al (red.): Mindelunden i Ryvangen – En samlet fortælling om mindestedet (2022) Ib Damgaard Petersen (red.): ”Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-1945” under Staffeldt, Jørgen (1990) Peter Birkelund: ”Sabotage og likvideringer 1943-1945”, bind 1-2 (2009)