Mindekors på Kristrup Engvej


En lokal mæcen, som ønskede at forblive anonym, donerede pengene til udførelsen af et egetræskors med mindeplade, som skulle afløse det simple kors af brædder, der var blevet rejst over modstandsmanden Carlo Randrup Thomsen ved Kristrup Engvej.

Intro

Den 16. marts 1945 opholdt en gruppe af modstandsfolk sig i et lagerskur i Kristrup Enge, der blev brugt som våbenlager, da tyskerne overrumplede dem. Carlo Randrup Thomsen blev skudt under flugten og måtte til sidst efterlades til tyskerne af kammeraterne. Han blev overført til et lazaret i Aarhus,

På stedet for skudtræfningen i Kristrup Enge blev der ved befrielsen opsat et simpelt trækors lavet af brædder, og der blev anbragt blomster på stedet. Men i 1947 gav en anonym mæcen penge til, at kommunen kunne anbringe et egetræskors med en mindeplade på stedet. Omkring korset blev der tillige lavet en lille beplantning. Ved en godt besøgt højtidelighed blev mindekorset afsløret den 30. august 1947. På mindepladen står: '''”Carlo Randrup Thomsen. F. 14. august 1905. Faldt her 20. marts 1945. For at vore børn kan vokse op og være danske”'''. Carlo Randrup Thomsens lig blev fundet nedgravet i en massegrav på Skejby Mark i maj 1945. Efter befrielsen blev hans lig identificeret, og han blev overflyttet til Mindelunden på Nordre Kirkegård den 18. maj 1945.