Mindehave for stormflodens ofre i Gloslunde Sogn


Mindehaven for stormflodens ofre i Gloslunde


Mindesten for stormflodens ofre i Gloslunde sogn


Udsnit af navnene på mindestenen for stormflodens ofre i Gloslunde Sogn

Intro

Ved stormfloden den 13. november 1872 blev det meste af det sydvestlige Lolland oversvømmet. I Gloslunde sogn omkom 26 mennesker. 21 af ofrene blev fundet, og de ligger alle begravet på annekskirkegården i Gloslunde lige overfor præstegården. Men ikke før end 2011 fik de en gravsten.

Mindestenene for ofrene for stormfloden 13. november 1872 på annekskirkegården i Gloslunde består af to sten, ud af een, som frosten har spaltet i to. Værket er udført af kunstneren Thomas Kadziola. Den ene er opstillet på højkant og på den anden, som ligger med en flad side op, har kunstneren håndhugget den tekst, der er i kirkebogen om ofrene. Ofrene for stormfloden var for det meste af beskedne og fattige kår, og ikke alene blev de begravet, uden at der sattes en sten over dem; men flere af børnene blev begravet, uden at deres navn blev fundet og i kirkebogen er blot skrevet køn og anslået alder. Stormfloden satte sig dybe spor i bevidstheden, og med opførelsen af Det lollandske Dige og udtørringen af Rødby fjord og de øvrige vige og bugter bag diget, ændredes hele landskabet på Sydlolland. Det lollandske Dige strækker sig fra Nybro i Nakskov til Keldskov bag Errindlev, og det er med sine 63 km Danmarks længste dige. I et lokale til venstre for porten ind til Gloslunde Præstegård er der indrettet en lille permanent udstilling, der fortæller historien om stormfloden set med sydvestlollandske øjne. Mindestenene er rejst i 2011 af Støtteforeningen for projekt Mindehave, hvorefter annekskirkegården vil overgå til at være en mindehave for stormflodens ofre. Støtteforeningens folder "1872 Stormflod - Udstilling og Mindehave" - er kilden til denne tekst.

''Sendt til publicering'' Hej Heidi - hermed fortælling om mindehaven for stormflodens ofre venlig hilsen Dan Raahauge Rudbjerg lokalhistoriske Arkiv

''Publiceret''