Mindegade


De sidste bygninger af gården Sofiesminde. Omkring gården er de første blokke af Arbejdernes Andels Boligforenings byggeri under opførelse. Boligerne, der stod færdige i 1938, strakte sig langs Vardevej, Haraldsgade, Mindegade og Svendsgade. Fotograf: Joh


Mindegade, 2008. Fotograf: Ib Meinhardt.

Intro

Engene, Vejle jorder Gaden har navn efter den store gård, Sofiesminde, der oprindeligt lå uden for bygrænsen.

Sofiesminde blev den 1. oktober 1903 sammenlagt med Vejle Købstad, og i 1918 købte kommunen den af H. Steffensen. I 1930 gav byrådet tilladelse til nedrivning af Sofiesmindes hovedbygning, og året efter til nedrivning af staldbygningerne. Arealet blev herefter bebygget af Arbejdernes Andels Boligforening.