Mindeankeret på Randers Havn


I anledning af 75 året for befrielsen var borgmesteren for Randers Kommune rundt for lægge en krans ved mindeankeret


Mindeankeret på Randers Havn, som blev opstillet som et monument over de af søens folk, der satte livet til under Anden Verdenskrig.

Intro

Mindeankeret blev afsløret den 29. august 1968. Det var 25-års dagen for afslutningen på samarbejdspolitikken og den tyske besættelsesmagts overfald på det danske forsvar.

Marineforeningen i Randers havde taget initiativet til at få opsat et monument over de af søens folk, der satte livet til under Anden Verdenskrig. Det mindeanker, som blev opsat på havnen, havde en anslået alder på omkring 200 år. Det blev fisket op ved Anholt efter krigen og havde siden ligget i Grenaa. Derfor gik Marineforeningen i Randers og Grenå Havnevæsen sammen om at skænke mindeankeret til byen. Afsløringen blev foretaget den 29. august 1968 af Marineforeningens formand P. Schytte Hansen. Borgmester Sv. Thingholm modtog mindesmærket på byens vegne. På en natursten foran ankeret er indhugget datoerne: 29.8.1943 – 29.8.1968