Minde over faldne i 1. Verdenskrig
Intro

Efter 1. Verdenskrig rejstes under initiativ fra Brødremenigheden i Christainsfeld et minde over 8 navngivne soldater, som var faldet i krigen. Mindestenen er placeret på Gudsager, Børdremenigheden

Ansvar for pleje og vedligehold hos Brødremenigheden.