Minde for stedet hvor Christian X steg på hesten
Intro

Efter genforeningen 1920 blev sat et minde på det sted, hvor kong Christian X sadlede op på den hvide hest, som han red over grænsen på.

''Publiceret''

på stenens forside står indhugget den af sognerådsformand Joh. P. Johansen, Dalhavegaard foreslået indskrift: '''Minde''' '''om: Kong Chr. X her besteg den hvide Hest Genforeningsdagen den 10 Juli 1920 ''' På bagsiden af stenen står der: '''Rejst af Vejle Amtsraad og de forhenværende slesvigske Sogne'''

Den 23. oktober 1921 blev genforeningsstenen på Frederikshøj afsløret under et voldsomt uvejr med storm, sne og hagl, så kun et par hundrede mennesker havde trodset uvejret og givet møde.Stiftamtmand, kammerherre V. Bardenfleth udtalte før stenens afsløring bl.a.:''' "Dagen, den 10. juli 1920 vil altid stå som et strålende minde for alle os, der havde den lykke at være vidne til, at grænsen mellem den gamle kongevej og den genvundne del af Sønderjylland højtideligt slettedes ved en konges ridt forbi de væltede grænsepæle, medens befolkningen jubel bølgede ham i møde fra tusinder af struber...''''''"'''