Millinge Skole


Millinge Skole blev oprettet efter ønske fra oberstlieutnamt Preben Bille Brahe

Intro

I Millinge blev den første børneskole etableret efter ønske fra ”salig Oberstlieutnant” Preben Bille Brahe i 1785.

Hans Møller beretter om sin tid i Millinge Skole: Jeg blev flyttet til den ”store” skole efter tre år i forskolen. Lærer Lauritsen. I modsætning til datteren Frøken Thyra Lauridsen, var faderen Lærer Lauridsen ret ”hissegal”. Han kunne blive stiktosset, og det kunne ses var at blev ”blå” i nakken. Det var ikke forbudt at slå eleverne, og det skete ikke så sjældent at spanskrører kom frem. Når det gik godt blev en dreng eller to sat udenfor døren, eller simpelthen jaget hjem, Dengang troede de voksne altid på læreren og slet ikke på børnene, så hvem der var ansvarlig for en eller anden misere, blev ikke diskuteret yderligere. Skoledagen startede kl 8 eller 9 og sluttede kl. 14. 30, lidt afhængig af læreren humør. Lærer Lauritsen havde en vane med at give en skriveopgave, og give eleverne fri efterhånden som de blev færdige. For nogle elever blev grunden til en noget ”slasket” håndskrift måske grundlagt! Skolestuen blev opvarmet et af en stor rund kakkelovn, som lærer Lauritsen var flink til at fyre i, så der var aldrig koldt i skolestuen. Lauritsen boede i det meste af huset, mens der var skolestue ind mod Solbjerggaard, hvor medlem af Sognerådet Mads Hansen boede. Udenfor selve bygningen lå en bygning med lokummer. I drengenes afdeling var der et hul, som ledte direkte ind på Solbjerggaards møddingspalads. Lugten var lidt stram, for spanden blev ikke tømt så tit. Det var Laurids Madsens opgave. Turen ”i gården” var i øvrigt kun tilladt for én af gangen. Lauritsen ville ikke have, at det ”blev spillet kort” eller andet pjat derude. En af årets højdepunkter var skoleudflugten, som dog højest gik til Odense. Lærer Lauritsen brød sig ikke om at komme længere væk.. En gang imellem blev det til gåture til Enemærkeskoven, hvor der blev set på planter, træer og insekter. Men det var mest hyggeligt. Lauritsen var ikke så godt gående, så det gik stille og roligt, og var en dejlig afveksling især på en varm sommerdag. Pigerne skulle blive længere efter normal skoletid og undervises i håndgerning et par dage om ugen. Denne del af undervisningen stod Thyra Lauritsen for. Til gengæld havde drengene gymnastik. Og det var gymnastik i gammeldags forstand. Heldigvis var Lærer Lauritsen ikke særlig sportslig, så det gik og vi da også lært at springe buk. Skoledagene gik således, at vi havde madpakker med til frokost, som var kl. 9.30. Dem der boede tæt på skolen gik hjem og spise middagsmad og så vendte vi tilbage til skolen igen om eftermiddagen.


Skole i Miling blev etableret i 1780- erne efter ønske fra ”salig Oberstlieutnant” Preben Bille Brahe. Af hans testamente fra 1. november1785 fremgår det at han ønskede en ny skole etableret i Millinge. Der står: ”Da Svanninge Sogns Vidtløftighed og Mængde af Børn kan højlig behøve endnu en Skoleholder foruden den, der er og boer i Svanninge Bye, og denne tages noget; saa haver jeg, for at raade Boed paa Mangelen, og at hverken Forældre eller Børn skulle undskylde sig med den lange Skolevei eller dermed, at Skolestuen i Svanninge dog ikke kan rumme, ligesom ei heller Skolemesteren forsvarligt undervise dem alle, besluttet og hermed anordner, at det Huus udi i Millinge Bye, som Jørgen Jespersens Kone nu beboer, eller et andet ligesaa beqvemt og got Huus skal indrettes og vedligeholdes enten af mig selv, eller, efter min Død af en af de følgende Stamherrer til et ny og andet Skolehuus i Svanninge Sogn, og det til evig Tiid.”