Millinge Forskole


Millinge Forskole 1902 - 1961

Intro

Forskolen i Millinge blev flyttet fra Assensvej 279 i 1902. Eleverne flyttede til Svanninge Centralskole i 1961.

Millinge Forskole Assensvej 283, 5642 Millinge
1902 - 1961 Forskole i Millinge, Assensvej 283, blev opført i 1902 af teglsten, med skifertag, indeholdende skolestue og bolig til forskolelærerinden. Foran skolen ud mod Assensvej, var der en lille legeplads. Den store have ude bagved var privat, og ikke til skolebørn. Bagerst i haven kørte Brobytoget, men alle var så vant til togene, så det var der ingen der lagde mærke til.
I 1915 blev det på et beboermøde i Millinge den 14. januar i Forsamlingshuset besluttet, at ”den aarlige Indtægt af Lergraven og Grusgraven samt Renter af Kapitalen anvendes til Skoleformål i Distriktet, indtil andre Forslag fremkommer”. Allerede på mødet i Bylaugets bestyrelse blev det besluttet at give ”Skolebørnene i Distriktet: Skrivebøger, Stilehæfter, Tegnebøger, Bibelhistorie, Danmarkshistorie og Atlasser fra 1. maj 1915. I alt blev der i 1915 købt skolebøger m.v. for 145,49 kr. I de efterfølgende år, blev der hvert år givet et tilskud til indkøb af bøger og andre materialer til skolerne i Millinge. Forskolen blev nedlagt da Svanninge Centralskole blev indviet i 1961. Boligen blev fra forskolens nedlæggelse beboet af lærerinden Thyra og søsteren Margrethe Lauritsen. Thyra Lauritsen fortsatte undervisningen på Svanninge Centralskole til hun gik på pension i juni 1971.


Hans Møller fortæller om sin skolegang i forskolen: Jeg begyndte i Millinge Forskole i 1929. Min mor havde ikke tid til at tage med mig i skole, så det var Katrine Jacobsen og hendes søn Kaj, som tog mig med. Klassen var på 5 børn, heraf 4 drenge og 1 pige. Det var udover mig selv; Bernhard ”Sadelmager”, Kaj Jacobsen ”Strandgården”, Harald ”Udenbys” og Maren (fra Sundbakken). Senere kom Karl ”Post”, som havde været på Kistrup Børnehjem. Desværre var lærerinden Frøken Marie Schmidt (uddannet i Vejle i 1901)et værre ”gammelt rivejern”, som ikke stod tilbage fra at slå børnene over fingreen med en lineal hvis de ikke kunne deres lektier. Men der skete så det at hun blev syg, og døde kort tid efter. Vi fik en nyuddannet lærerinde, og det var skolelærer Lauritsens datter Thyra Lauritsen. Heldigvis for os, var hun ”fredelig” og det betyder meget når man går i de små klasser. Skoledagen startede kl. 8 om sommeren og kl 9 om vinteren og vi gik i skole hver anden dag. Thyras far, Lærer Lauridsen var så venlig at fyre godt op i skolestuen inden vi mødte, så der var altid dejlig varmt på skolen.