Christian IVs redningsmand Castenskjoldsvej Tønder Kaserne Mindesten over Leopold Herman Severin Løvenskiold Mindesten for angrebet på de tyske skanser, 23. april 1849 Bøffelkobbel Skov og Bøffelkobbelhuset Retterstedet Nybøl Herred 1864 Nybøl Skole 1864 Frederik Hansen 1864 Nybøl 1864 Ordre til storm på Dybbøl 1864 Stormen på skanse 1 1864 Stormen på skanse 3 1864 Stormen på skanse 4 1864 Stormen på skanse 5 1864 Den røde prins på Avnbjerg Gravkors for P. H. HERONIMUS faldet d.29. juni 1864 General Gablenz i Kolding Mosede Hans' grav Bülows monument Ryes monument Lundings Monument Mindesmærke for Peter Buhl To krigergrave på Bredstrup kirkegård Ryes Høj Operahuset i Bredgade Kejsergade, København Prinsens Palæ (nuv. Nationalmuseum) Absalons Borg Præstegården ved Høje Taastrup Kirke Aktiestykket Annekskirkegården på Karlslunde Landevej ml. nr 6 og 8 Krigergraven Adolf Frederik von Harbord Peder Hansen von Balle Jacob von Flindt Arthur Vincent Plante Moltke-Støtten Skipper Clement Ryesgade Oberst Myhres Vej Brettevillesgade