Milesten
Intro

Ole Rømer Milesten

Ole Rømer`s milesten Her - 1 mil - fra Ringkøbings oprindelige bygrænse, står en såkaldt helmilesten med tallet 1 indhugget. Sat som markering af 1.mil på strækningen Ringkøbing - Varde, som var på ialt 8 1/4 mil. I perioden 1691-97 ledede den danske astronom og ingeniør Ole Rømer opmålingen af alle landeveje i Danmark på befaling af kong Christian V. Opmålingen foretoges med en særlig milevogn, som var forsynet med et tælleværk. For hver kvarte mil opstilledes i vejsiden en lille sten med en indhugget hulning. 1,2 og 3 hulninger for henholdsvis kvart, halv og trekvart mil. Helmilesten - som denne - blev angivet med romertal. Der gik dog næsten 100 år inden opmålingen var udført. Denne sten er fra 1785.