Milesten
Intro

Milestenen opsat i 1785 på strækningen Ringkøbing - Varde