Mikkelsgård i Astrup, Bryndum sogn

Intro

Mikkelshøjevej 11. Matr 6a Astrup, Bryndum sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet i 1798. Oprindeligt havde gården 1 tdr 1 fdk 3/5 alb hartkorn. 1844 var den vurderet til 1 tdr 1skp ½ alb hartkorn.

Jorden til ejendommen var dels en parcel på 4 skp hartkorn, som havde tilhørt Daugård (men var blevet opkøbt af ejeren af matr 3a), dels 4 skp 1 fdk 3/5 alb hartkorn, som tilhørte matr 3a. Den første beboer og grundlæggeren i 1798 var Jens Jensen og hustru Marine Jørgensdatter. De havde forinden boet i Stausø, Henne sogn. I første omgang købte de parcellen , som havde tilhørt Daugård, og i 1805 den anden parcel. Jens Jensen druknede 1808. I 1808 overtog sønnen Jens Jensen ejendommen. Hans første kone Kirsten døde i 1811, hvorefter han samme år blev gift med Bodil Pedersdatter fra Bjerremose i Horne sogn. Jens Jensen var skrædder. 1836 blev ejendommen overtaget af Ole Jensen, der stammede fra Vejrup sogn. Han havde i sine unge dage været gartner på Endrupholm. Tilnavnet gartner fulgte hans efterfølgere på gården frem til 1987. Ole Jensen var før overtagelsen blevet gift med Edel Hansdatter, en datter af Hans Therkelsen Hansen fra matr. 3a – de havde indtil overtagelsen boet i Janderup. Datteren Hansine Kirstine Olesen blev 1876 gift med Søren Hansen fra Hostrup sogn, som overtog gården 1878. Søren Hansen var kommet til egnen, da han de sidste 7 år før ægteskabet havde været kusk på Bryndum Præstegård. Han lod nye bygninger opføre. I 1913 blev gården overtaget af datteren og svigersønnen Oline Edel Marie og Niels Christian Christensen. Niels Chr. Christensen var fra Staby. De tilkøbte 6 – 7 tdr. l. fra Enghavegård, men udstykkede til gengæld 21½ tdr l til en ny ejendom for en datter og svigersøn. 1946 blev ejendommen overtaget af sønnen Søren Godtfred Christensen, som blev gift med Anne Vera Jensen fra Bryndum i 1948. De drev gården til 1987 og flyttede da til Tarp. I 1987 blev gården overtaget af Per Falkenberg Juhl (ugift) fra Esbejrg. Han videresolgte 1990 til Mette og Arvid Mouridsen. 1998 Nuværende ejer Karen Berg Madsen. 2009 Yderligere oplysninger Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] ”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016