Midtskolen, afd. Sofiendal, Sofiendalsvej 42 i Haslev


Haslev Borger- og Realskole, senere Sofiendalskolen.


Sofiendalskolen


Luftfoto af Sofiendalskolen


Indvielse af relieffet "Vanddråben" over H.C.Andersens eventyr.

Intro

Skolen blev oprindeligt opført som "Den nye Haslev Borger- og Realskole" i 1962-67. Ved 20 års-jubilæet i 1987 fik den navneforandring til Sofiendalskolen og siden 2012 har skolen heddet Midtskolen, afd. Sofiendal.

Da Haslev Borger- og Realskole på Bregentvedvej blev for lille, opstod et behov for en ny og større skole.
Den 8. februar 1962 vedtog man i sognerådet at opføre en ny skole på den tidligere dyrskueplads
på Frøgårdens jorder. Den lokale arkitekt Lars Halleløv blev overdraget hvervet at udarbejde tegning-
erne. I løbet af vinteren 1962-63 støbtes grunden, og murerarbejdet gik i gang.

De første klasser tog skolen i brug i januar 1964, det var de fire yngste årgange. I skoleåret 1964-65 stod de to nye gymnastiksale klar. Resten af skolen flyttede efter sommerferien 1966, da var normal-
klasserne færdige, men der manglede endnu nogle faglokaler.

Den 11.oktober 1967 blev den nye Haslev Borger- og Realskole officielt indviet.

20 år senere oktober 1987 fik skolen navneforandring til Sofiendalskolen.

I forbindelse med ny skolestruktur i Faxe Kommune i 2012 blev skolen en afdeling under Midtskolen.