Midtskolen, afd. Møllevang


Møllevangskolen, sydsiden. Til højre ses Rønnede-hallen.


Luftfoto af Møllevangskolen og Rønnede-hallen


Medlemmer af Statens Kunstfond og skolens rektor ved vurdering af Ib Spang Olsens kunstværk

Intro

Møllevangskolen er den lokale folkeskole for Rønnede og Kongsted. Skolen blev taget i brug d. 8/6-1960 som folkeskole med realafdeling. I 2012 blev Møllevangskolen en af tre afdelinger under Midtskolen i Faxe Kommune. Skolens officielle navn er derfor Midtskolen, afd. Møllevang.

''Landsbyskoler samles'' Efter indførelsen af folkeskoleloven i 1958, blev der skabt et skoleforbund mellem de daværende Vester Egede, Ulse og Kongsted Sognekommuner. De små landsbyskoler i området skulle erstattes med en ny stor centralskole i Kongsted, nemlig Møllevangsskolen. ''Skolen tages i brug'' Arkitektfirmaet Steudel & Knudsen Pedersen fra Slagelse, tegnede Møllevangsskolen og var ansvarlig for byggeriet. Skolen åbnede for elever mandag d. 8. august 1960. På skolen kunne eleverne få hele deres skoleforløb, da det også var muligt at slutte med en realeksamen eller 8.-9. klasse. Senere blev det også muligt at tage 10. klasse på skolen. Ved indvielsen var der ansat 10 lærere, men der blev hurtigt behov for at ansætte flere, for elevtallet var hastigt stigendel. Skolen var også forsynet med en gymnastiksal og mange klasselokaler, der også var i brug til aftenskolehold. Skolens aula blev i 1960’erne også anvendt til meget velbesøgte foredrag i vinterhalvåret. ''Skolen vokser'' Med det stigende elevtal blev der hurtigt brug for udvidelse på skolen. I perioden 1972-1974 fik skolen både tilbygninger og nye faciliteter som tandklinik, lokaler til skolelæge og sundhedsplejerske, samt en sportshal. I slutningen af 1980’erne kom der også en SFO til, som fik til huse i indskolingens lokaler. I 1989 blev skolen endnu en gang udvidet med nyt fællesrum og nye lokaler til udskolingen. I denne tilbygning blev skolen forbundet med Rønnedehallen. I 1999 blev der indrettet et nyt skolebibliotek i skolens gamle aula, hvor man også finder et originalt vægmaleri af kunstneren Ib Spang Olsen. Møllevangsskolen fik i maj 2006 en tilbygning til indskolingen. Her fik de mindste klasser og SFO’en nye teknologisk moderne lokaler. Kommunesammenlægningen i 2007 betød at alle 10. klasser i den nye Faxe Kommune blev samlet på Sofiendalskolen i Haslev. Derfor blev 2008 afslutning på mange år med en 10. klasse på Møllevangsskolen. ''Kommunesammenlægning og strukturændring'' I forbindelse med Faxe Kommunes strukturændring i 2012, blev Møllevangskolen en af tre afdelinger under Midtskolen, som også omfatter Bavneskolen i Dalby og Sofiendalskolen i Haslev. I dag udgør den originale del af skolen fra 1960 kun en lille del af Møllevangsskolens samlede areal. Skolen fortsætter med at vokse, i takt med at Rønnede bliver ved med at tiltrække nye tilflyttere. Møllevangsskolen havde i skoleåret 2022/2023 et samlet elevtal på 290 elever. Kilder: Jubilæumsskrift for Møllevangsskolen 1960-2010 Jubilæumsskrift , ”Rønnede Kommune. 1970 – 1995”.

''Ib Spang Olsen'' Møllevangskolens aula blev forsynet med et originalt maleri af den landskendte kunstner og børnebogsforfatter Ib Spang Olsen. Maleriet som blev afsløret sammen med skolens indvielse i 1960 og måler 2x10 meter. På maleriet kan ses et mylder af figurer, der tilsammen giver et indtryk af menneskets livsforløb fra barn til gammel. Gennem en aktiv indsats i flere år med bl.a. et stort loppemarked og kommunale tilskud, blev der hentet midler til at kunne anskaffe maleriet. Rummet bruges ikke som aula mere, men udgør i stedet skolens bibliotek, hvor maleriet stadig hænger. ''Poul Gernes'' Den tidligere aula blev farvesat i 1960 af maleren Poul Gernes, som senere også udsmykkede biografen Palads i København. Kilder: Registrant over kunstværker i Faxe Kommune, 2016

''Sendt til publicering'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''