Midtmøllen i Ribe


Midtmøllens bygning fra 1828.


Midtmøllen.

Intro

I 1255 anlagde kong Christoffer I en dæmning over Ribe å med tre gennemløb. Midtmøllen blev anlagt i 1526 og fungerede som kornmølle frem til 1906, hvor den blev ombygget til elværk. Den nuværende Midtmølle er opført i 1828.

Møllen
Ribe midtmølle er opført 1828. Den består af to grundmurede bygninger i to etager, et forhus og et baghus.

Ribe møllernes historie går langt tilbage. I 1255 anlagde kong Christoffer I en dæmning tværs over åen for at kontrollere vandmængden. Dæmningen fik tre gennemløb. Herved opstod de to øer, Mellem- og Nederdammen, som sammen med Overdammen kom til at udgøre byens hovedfærdselsåre. Det er ukendt hvordan dæmningen så ud fra begyndelsen, og det samme gælder gennemløbenes præcise placering. Den mølle, som kongen anlagde i 1255 lå ved gennemløbet ved Toldboden, den nuværende frisluse. Denne mølle forfaldt og forsvandt endeligt i 1696.

Både Midt- og Ydermøllen blev anlagt i 1526 efter kongens tilladelse. Midtmøllen fungerede som kornmølle frem til 1906, hvor den blev ombygget til elværk. I 1935 kunne møllehjulet sænkes efter regulering af Ribe Vesterå. Det gav en øget faldhøjde og dermed øget elproduktion. Elproduktionen ophørte i 1970érne.

Litteratur
Ove Kann: Ribe Å – dens historie og betydning for Ribe by og omegn. I: By, marsk og geest 13. 2001, s. 62-94.
Hans Henrik Engqvist: Bevaringsplan Ribe. 1969, s. 73.
Morten Søvsø: Teknologi og kommunikation. I: Ribe bys historie bd. 1, 710-1520. 2010, s. 93.