Middelalderesse i Thorning


Snit af essen set fra oven.


Udgravningen af essen, med publikum på.


Rytterpenning (1619-1622).

Intro

Et sjældent middelalderfund af esse blev udgravet i 2012, nord for Smedebakken i Thorning, i forbindelse med kommunens anlægningen af et større regnvandsbassin.

Nord for Smedebakken
I forbindelse med kommunens anlæggelse af et større regnvandsbassin i den vestlige del af Thorning, besigtigede arkæologerne fra Museum Silkeborg arealerne i 2012. På stedet blev der fundet spor efter huse og jernudvinding.

Myremalm er hovedingrediensen i jernfremstilling og Silkeborgegnen har haft særligt gunstige forhold for myremalmsdannelse. Myremalm ses som rødlige aflejringer i jorden. Det er dannet i de områder, der ikke var dækket af is under den sidste istid (Weichsel-istiden) som sluttede ca. 9600 år f.kr.. De største koncentrationer findes i Vestjylland. Helt frem til år 1600 er der ifølge Silkeborg Lens regnskab, blevet leveret jern fra Silkeborgegnen til kongen smedje i København. Herefter er jernfremstillingen i Midtjylland ophørt. Dette kan skyldes at betalingen til kongen efterfølgende var i penge ikke jern. Men Silkeborgegnen skulle være det sidste sted man har betalt skat i "kloder", som de rå jernbarrer kaldes på den tid. Jernudvindingen dukker op i form af slaggefund, som er et restprodukt der fremkommer i forbindelse med jernudvinding. Nedgravninger med slagge tolkes som resterne efter jernudvindingsovne. Der blev fundet brødformet slagge fundet ved udgravningen i 2012.
Et sjældent fund Fundet af smedens esse, gav arkæologer en unik lejlighed til af "kigge smeden over skulderen", da det ikke er tit man finder smedjer fra middelalderen.
Rytterpenning I forbindelse med Åbent Hus arrangementet, blev der fundet en lille sølvmønt med kongen til hest. Mønten er en såkaldt rytterpenning (to Skilling Lybsk). Den portrætterede konge er Christian IV. Mønten er fra 1619-1622.