Middelalderens Oksevej


Grænsebutikkerne Poetzsch og Otto Duborg ligger ved Oksevejen - den historiske handels- og transportrute.


Oksevejens grænseovergang ved Padborg i 50'erne.

Intro

Grænsebutikkerne Poetzsch og Otto Duborg ligger ved Oksevejen / 'Ochsenweg' - den historiske handels- og transportrute. Som bl.a. førte kvæg i store mængder fra Viborg i Nordjylland til Wedel ved Hamborg. I dag fungerer den som en omfartsvej.

Oksevejen (også kaldt Hærvejen) er en historisk handels- og transportrute. Den førte bl.a. kvæg i store mængder fra Viborg i Nordjylland til salg på det store Oksemarked i Wedel ved Hamborg.

Vest for Flensborg fulgte Oksevejen gest-randen forbi byen. Norvest og sydvest for byen førte indfaldsveje de rejsende ind til selve byen.

Oksevejens rødder ligger antageligt i Broncealderen. I løbet af vikingetiden blev Hedeby et knudepunkt i europæisk handel, blandt andet fordi hærvejen løb tæt forbi byen. Oksevejen havde også betydning for anlægget af Danevirke: Danevirke gav mulighed for kontrol af færdsel på Oksevejen. Der hvor Oksevejen krydsede Dannevirke, sydvest for Slesvig by, blev Danevirkes hidtil eneste port fundet ved udgravninger ved Danevirke Museum.

Historisk set har Oksevejen ikke kun været én vej: Oksevejen var nemlig ikke en anlagt vej i moderne forstand. Oksevejen opstod da der i oldtiden blev skabt et net af landsbyveje, som de rejsende kunne benytte sig af. Oksevejen var således en vej med skiftende forløb. Nogle steder benyttede vejen sig også af flere parallelle vejforbindelser. Ved grænsebutikkerne vest for Flensborg, er det der er tilbage af Oksevejen en moderne, asfaltert omfartsvej. Tidligere bestod de enkelte vejforløb dog af jord- og sandveje. Når et spor var ufremkommeligt, kørte man udenom. Herved fik de enkelte vejstrækninger ofte en anseelig bredde.


08.43 Holdbi * Ølholm, Torben Holdbi Kro : et privilegium i 300 år / forfatter: Torben Ølholm. - [Kruså] : Holdbi Kro, [2011]. - 45 sider : ill. ; 21×30 cm

08.41 * Via Jutlandica : Weg der Jakobspilger von Schleswig über Kiel nach Lübeck / forfattere: Thomas Werner, Gerhard Wolff ; fotografer: Thomas Werner, Gerhard Wolff. - 3. erweiterte Auflage. - Thomas Werner, Gerhard Wolff, 2012. - 213 sider : ill.

08.4 * Von Wegen : auf den Spuren des Ochsenweges (Heerweg) zwischen dänischer Grenze und Eider / Thomas Hill, Bernd Zich ... et al. ; herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg e.V.. - Flensburg : Universität Flensburg, Institut für Geographie und ihre Didaktik, Landeskunde und Regionalforschung, 2002. - 175 sider : ill.. - (Flensburger Regionale Studien ; Band 12)

08.4 * Becker-Christensen, Henrik Hærvejen i Sønderjylland : et vejhistorisk studie : fra Kongeåen til Danevirke / [af] Henrik Becker-Christensen. - 3. oplag. - Aabenraa : Institut for Grænseregionsforskning, 1986. - 258 sider : ill. ; 25 cm

08.4 * Lidegaard, Mads Hærvejen mod grænsen : fra Vojens til Padborg / [af] Mads Lidegaard ; tegninger af Jens Rosing ; korttegninger af Svend Hansen. - [Kbh.] : Schultz, 1980. - 93 sider : ill. ; 22 cm

08.43 Toldsted * Gregersen, H. V. (f. 1920) Toldsted ved Hærvejen : Arnkielernes hjemstavn, Urnehoved-egnens og oksehandelens historie / [af] H.V. Gregersen. - Haderslev : Folkeligt Forlag, 1978. - 230 sider : ill.

08.4 * Ørnholt, Hjalmar Langs hærvejen / tekst: Hjalmar Ørnholt ; billeder: Wermund Bendtsen ; med forord af H. Stiesdal. - 2. oplag. - Haase, 1959. - 80 sider, 1 kort : ill. Med engelsk og tysk resumé

08.41 * Telling, Søren Kortfattet vejledning for besøgende i Danevirke og på hærvejen / (af) Søren Telling. - eget Forlag, 1952. - 32 sider, 1 tavle, 1 kort

08.4 * Matthiessen, Hugo Hærvejen : en tusindaarig Vej fra Viborg til Danevirke : en historisk-topografisk Studie / [af] Hugo Matthiessen. - 4. udgave. - [Kbh.] : Gyldendal, 1951. - 135 sider, [27] tavler : ill. ; 22 cm En historisk-topografisk studie af den jyske hærvej fra Viborg til Dannevirke Tidligere: 1. udgave 1930

Disse titler kan lånes fra Den Slesvigske Samling – også som fjernlån overalt i Danmark:
Den Slesvigske Samlings hjemmeside

Links:

Information om Hærvejs-ferie og om Hærvejens natur og kulturhistorie

Om pilgrimsvandring på Hærvejen


Den Slesvigske Samling
- 800 års kultur & historie mellem Kongeåen & Ejderen
Den Slesvigske Samling er en bog- og materialesamling på over 50.000 enheder, der siden 1891 dækker alle forhold angående Sønderjylland/Slesvig.