Middelalderen ligger lige under overfladen


Arkæologerne havde kun nogle ganske små huller at undersøge sporene efter middelalderen i. Det gør bestemt ikke arbejdet nemmere.


Ved udgravningen blev der fundet en foldekniv fra middelalderen.


Glasset i midten blev fundet under udgravningen. De to glas på hver side er kopier, som museet har fået lavet.

Intro

Under Provstegade ligger resterne af nonneklostret Vor Frue og den tilhørende klosterkirke og kirkegård. Sporene ligger lige under de nuværende bygninger, så hver gang der graves i byen er arkæologerne med. Ved denne udgravning blev der fundet en del begravelser og fundamenter til klostret.