Meyersminde


Meyersminde ca. 1913 (Fotograf: R.H. Hyldgård, Slagelse)

Intro

Gården Meyersminde blev opført ca. 1850 af købmand H.W. Meyer i Kolding. Den blev 1875 overtaget af Johannes Hansen Lind, far til tandlæge og Trapholtstifter Gustav Lind. Gården blev nedbrudt ca. 1955 og udstykket.

Meyersminde lå frem til 1930 i Harte-Bramdrup Sognekommune. Ved Kommuneudvidelsen 1930 indlemmedes området omkring Gl. Kongevej i Kolding Kommune og blev matrikuleret i Kolding Kommnes 4. afdeling.


Gården Meyersminde lå umiddelbart nord for det sted Gl. Kongevej krydses af Odinsvej og Heimdalsvej. Johannes og Bodil Lind opførte ca. 1910 villaen "Hjemly" (Gl. Kongevej 21) som aftægtsbolig.