Mesterhuset - Lagonis Minde 7


"Mesterhuset" på Lagonis Minde, hvor Fynbomalerne og kredsen omkring dem færdedes fra 1880erne.

Intro

Huset har fået sit navn, ”Mesterhuset”, efter malermester Peter Syrak Hansen, også kaldet ”Mester”, der erhvervede huset i 1875. Stedet havde stor betydning for Fynbomalerne og kredsen omkring dem.

Peter Syrak Hansen var udlært malersvend i 1853 hos malermester August Hundt i Faaborg. Herefter kom han på Kunstakademiet, hvor han fik yderligere uddannelse som dekorationsmaler. Da han havde afsluttet sin uddannelse på Kunstakademiet, rejste han til udlandet i tre år, og var blandt andet i Wien og Dresden. Efter hjemkomsten bosatte han sig i København et par år, og i 1863 vendte han tilbage til Faaborg, hvor han slog sig ned som malermester. Efter mange års succesrig virke i Faaborg, hvor han blandt andet flittigt blev benyttet til at udføre opgaver på de lokale godser, købte han ejendommen Lagonis Minde 7, som blev kaldt ”Mesterhuset”. (bygnbeskr., Langå-Jensen s. 21) I 1880erne blev ”Mesterhuset” samlingssted for unge kunstnere fra byen og omegnen, herunder også Syrak Hansens egne børn, både sønnerne Peter og Syrak, der begge havde modtaget undervisning på Kristian Zahrtmanns frie kunstskole i København, og datteren Anna, der senere blev gift med Frits Syberg. Stedet fik således stor betydning for Fynbomalerne og kredsen omkring dem. Peter Hansen vendte efter mange år tilbage til Faaborg i 1916 og købte baghuset af broderen, der havde overtaget ”Mesterhuset”. Her indrettede han sit atelier, hvor han virkede frem til sin død i 1928.